پزشکی قانونی از کاهش ۲٫۵ درصدی تلفات حوادثرانندگی در ۲ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان پزشکی قانونی در این مدت ، ۲ هزار و ۵۴۳ تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این شمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازآن (۱۳۹۴)با تلفات حوادث رانندگی ۲ هزار و ۶۰۹ تن، ۲٫۵ درصد کاهش نشان می دهد. بر اساس این گزارش از کل تلفات حوادث رانندگی در ۲ ماهه امسال، یکهزار و ۹۵۱ تن مرد و ۵۹۲ تن زن بودند. **محورهای برون شهری بیشترین تلفات را داشتمحورهای برون شهری در این مدت با یکهزار و ۶۵۷ کشته بیشترین شمار تلفات حوادثرانندگی را به خود اختصاص دادند؛ پس از آن محورهای درون شهری با ۶۸۴، روستایی با ۱۹۱ و مسیرهای نامعلوم با ۱۱ فوتی بیشترین تعداد کشته را داشتند. بر اساس این گزارش در ۲ ماهه امسال استان‌های فارس با ۲۲۸، خراسان رضوی با ۱۷۵ و خوزستان با ۱۷۲ فوتی، بیشترین و استان‌های ایلام با ۲۲، یزد با ۲۸ و زنجان ۳۱ فوتی کم ترین آمار تلفات حوادثرانندگی را داشتند.**شمار مصدومان حوادثرانندگی ۵٫۸ درصد افزایش داشتاین گزارش افزود: آمار مصدومان حوادثرانندگی در این مدت با رشد ۵٫۸ درصدی مواجه بود؛ در ۲ماهه امسال ۵۳ هزار و ۴۱۹ مصدوم حوادثرانندگی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که ۳۷ هزار و ۲۹۳ تن از آنان مرد و ۱۶ هزار و ۱۲۶ تن زن بودند.**کاهش تلفات تصادفات در اردیبهشت ماه آمار تلفات حوادث رانندگی در اریبهشت ماه امسال نیز با کاهش مواجه بود؛ در این ماه یکهزار و ۲۱۰ تن در تصادفات جان خود را از دست دادند که در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته(آمار تلفات اردیبهشت سال ۹۴ یکهزار و ۲۷۳) ۴٫۹ درصد کمتر شده است. همچنین در اردیبهشت امسال ۲۶ هزار و هفت مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٫۸ درصد رشد داشته است.