رئیس سابق صدا و سیما نوشت: به نظر من یکی از بهترین برنامه های آموزشی در دستگاه قضایی دیدن همین انیمیشن است! لذت نشان دادن علامت مخصوص حاکم بزرگ انگیزه مدیران را در عمل به وظایف قانونی خود مضاعف می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به مناسبت هفتم تیرماه هفته قوه قضائیه عزت الله ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما در آخرین پست اینستاگرام خود به قوه قضائیه طعنه قابل تاملی زد. وی در این پست نوشته است: سالروز شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش را تسلیت می گویم. هفته قوه قضائیه هم مبارک! (علامت تعجب) از همه دست اندرکاران این قوه به ویژه قضات شریف و خدوم تشکر می کنم. هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک! ترس از مجازات از عوامل اصلی بازدارنده جرم است و دستگاه قضایی کشور مسئول و ضامن برخورد با مجرمین و متعدیان به حقوق و حریم شخصی مردم است. محاکم قضایی هم پناه بی پناهان است و نقطه قوت هر نظام در مشروعیت بخشی به سایر ارکان خود است. به همین دلیل هم باید پاک ترین و سالم ترین بخش کشور نسبت به سایر دستگاه های قانونی و اجرایی باشد. آیا الان اینطور است؟ نمی دانم! اما همینقدر می دانم که آثار منفی وجود فساد و جریانهای ناسالم در دستگاه قضایی به ویژه در دفاتر دادگاه ها و محاکم قضایی بیش از هر جای دیگر باعث دل زدگی از نظام و نا امیدی مردم از حاکمیت می شود. با انیمیشن مامور مخصوص حاکم بزرگ آشنا هستیم. با علم بر اینکه فساد نظام مند قادر است حتی دستگاه های نظارتی را هم به فساد بکشاند خوب است مدیران دستگاه قضایی افراد  مطمئنی را که مستقیما با خود آنها در ارتباط باشند را مامور کنند تا از نزدیک و به عنوان ارباب رجوع رفتار کارگزاران خود را تحت نظر داشته باشند. به نظر من یکی از بهترین برنامه های آموزشی در دستگاه قضایی دیدن همین  انیمیشن است! لذت نشان دادن علامت مخصوص حاکم بزرگ انگیزه مدیران را در عمل به وظایف قانونی خود مضاعف می کند.