وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۳۷ در وضعیت پاک است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص ۳۷ در وضعیت پاک است.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص (۲۳) پاک، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص (۳۰) پاک و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص (۴۵) پاک بود.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ پنجم آبان ماه با شاخص ۳۷ در شرایط سالم قرار داشت.