رییس شورای شهر با بیان اینکه مراجع قانونی پاسخ استفساریه بازنشستگی شهردار را به وزارت کشور اعلام خواهند کرد، گفت: هنوز پاسخ کتبی مجلس ارسال نشده و وزیر کشور پیگیر موضوع شهرداری است که خود منصوب کرده است.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با بیان اینکه مراجع قانونی پاسخ کتبی استفساریه در مورد شهردار تهران و قانون منع به کارگیری بازنشستگان نداده اند، افزود: پاسخ استفساریه به وزارت کشور اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع بازنشستگی شهردار به شورای شهر ارتباط پیدا نمی کند بلکه وزیر کشور که حکم شهردار را صادر می کند در رابطه با ادامه کار شهرداران تصمیم می گیرد.

رییس شورای شهر عنوان کرد: وزیر کشور در حال رایزنی در موضوع آقای افشانی شهردار تهران است.

هاشمی با طرح این موضوع که شهرداران انتصابی هستند و اعضای شورای شهر منتخب مردم هستند، اظهار کرد: پاسخ مراجع قانونی به شورای شهر نخواهد بود و به مرجعی خواهد بود که شهرداران را منصوب می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که شما در شورای شهر شهردار را انتخاب کردید آیا پیگیر موقعیت شهردار با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستید؟ عنوان کرد: شورای شهر انتخاب خود را انجام داده.

رییس شورای شهر به این سوال که اگر شهردار به حکم قانون برکنار شود، گزینه ای برای معرفی شهردار جدید دارید؟ گفت: هنوز که شهردار برکنار نشده تا برای جایگزبن آن انتخاب جدید داشته باشیم.

هاشمی همچنین در مواجهه با این پرسش که شما موقعیت شهردار تهران را در میان گزینه های ماندن و رفتن چگونه پیش بینی می کنید؟ ابراز داشت: من پیش بینی ندارم و آرزو دارم آقای افشانی شهردار بماند.