سازمان تامین اجتماعی آمار بازنشستگان کشور تا پایان سال 96 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، آمار بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 96 از سوی  اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است تا پایان سال 1396، یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۹۷۸ نفر در سراسر کشور بازنشسته سازمان تامین اجتماعی شدند که میانگین سابقه آنان حدود 24 سال است.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، در همین مدت، میانگین سابقه مردان بازنشسته که ۹۲ درصد کل بازنشستگان این سازمان را تشکیل می دهند، ۲۵ سال است و میانگین سابقه زنان بازنشستهتامین اجتماعی که هشت درصد کل بازنشستگان این سازمان را شامل می شوند، ۱۹ ونیم سال است.

تا پایان سال گذشته، بازنشستگان با سوابق۳۰ تا ۳۴ سال، بیشترین تعداد را در میان گروه بندی سوابق دارا هستند به طوری که۴۲ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می شوند.

گفتنی است، در همین مدت ۳۵ درصد بازنشستگان زن تامین اجتماعی با سوابق ۲۰ تا ۲۴ سال بازنشسته شده‌اند که بیشترین تعداد در میان گروه‌های سابقه زنان محسوب می شود.