رییس شورای اسلامی شهر تهران در تشریح چگونگی تامین منابع مالی شهرداری گفت: پایدار بودن و متوازن بودن را دو ویژگی مهمی دانست که باید در ساختار تامین مالی مدیریت شهری تثبیت شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی با اشاره به روز آتش نشان و کمبود هایی که در این زمینه و سایر زیرساختهای شهری وجود دارد تاکید کرد: با توجه به آنکه بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهری در کمیسیونهای شورا آغاز می شود، و سیستم آتش نشانی و بسیاری از زیرساختهای مدیریت شهری از کمبود منابع رنج می برند ، لازم است در مورد چگونگی ساختار تامین مالی شهرداری نکاتی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه ابراز داشت: خوشبختانه برای آتش نشانی نردبانهای بلندی خریداری شده  که روز گذشته در اختیار سازمان آتش نشانی قرار گرفت که برای مبازره با اتش در طبقات بالا یکی از ضروریات شهر تهران بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه و در تشریح چگونگیتامین منابع مالی شهرداری گفت: پایدار بودن و متوازن بودن  را دو ویژگی مهمی دانست که باید در ساختار تامین مالی مدیریت شهری تثبیت شود.

وی ادامه داد: منابع پایدار به منابع مالی گفته می شود که از جنس واگذاری های دارایی ها وسرمایه ها یا فروش فضاهای شهری که یکبار مصرف می باشند، نیستند و قابل تجدید و استفاده می باشند

به گفته وی منابع مدیریت شهری علاوه بر پایدار بودن، باید متوازن نیز باشند، بدین معنا که ما نمی توانیم بار هزینه های اداره شهر را کلا بر دوش یک گروه از منابع ، حتی منابع پایدار قرار دهیم، نتیجه نامتوازن بودن منابع، عدم تعادل بین هزینه ها ومنابع و کسری بودجه و در نهایت تعطیل شدن بخشی از وظایف مدیریت شهری است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: اگر امروز ما مشاهده می کنیم در بخش تامین تجهیزات مدیریت شهری، از اتوبوس گرفته تا واگن های مترو و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی تا سایر تجهیزات خاص مورد نیاز مدیریت شهری با کمبودهای جدی مواجه هستیم و امروز با این شرایط ارزی تامین آن بسیار دشوارتر از گذشته شده است، نتیجه نامتوزان بودن ساختار مالی مدیریت شهری است.

محسن هاشمی یادآور شد: توازن در منابع مالی مدیریت شهری به این معناست که برای هر هزینه ای منابع متناظر ومتجانس با آن تعریف شود، هزینه های پسماند ، هزینه ساخت بزرگراه ها و پل ها و تونل ها نیز که توسط خودروها استفاده می شود باید توسط استفاده کنندگان پرداخت شود.

به اعتقاد وی نتیجه عدم توازن در منابع مدیریت شهری این شده است که ماهانه هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری و نگهداشت شهر می شود و اقدامات زیرساختی و زیربنایی که اهمیت بالایی دارد در اولویت دوم قرار می گیرد در حالیکه اگر  توازن در ساختار مالی مدیریت شهری برقرار بود، منابع این گروه از هزینه ها بصورت مستقل ومشخص تامین می شد و براثر کمبود بودجه فعالیتهای ضروری زیربنایی شهر معطل نمی ماند.

رییس شورای اسلامی شهر تهرا ابراز امیدواری کرد: با تلاش های کمیته های تخصصی کمیسیون بودجه و تلفیق شورا دو ویژگی توزان وپایداری در ساختار مالی مدیریت شهری تهران در برنامه سوم شهرداری نهادینه شود.