رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: عامل بزرگ سقوط خاندان پهلوی فساد حاکم بود و مردم در آن دوران هیچ اهمیتی نداشتند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم بهره برداری ۱۱۰ مدرسه بنیاد برکت با بیان سخنانی اظهار کرد: ۲۵ سال قبل به روستایی رفتم که در اوج محرومیت و فقر و فقر دانش بود.

وی خاطر نشان کرد: مدرسه آنجا وضعیت نامناسب تر از انباری داشت و کلاس درس تاریک بود و کودکان لباس مناسب و کامل هم نداشتند و این تازه پس از انقلاب بود و در دوران پهلوی شرایط ناگوارترین حاکم بود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: عامل بزرگ سقوط خاندان پهلوی فساد حاکم بود و مردم در آن دوران هیچ اهمیتی نداشتند.

محمدی گلپایگانی گفت: اساس حکومت اسلامی صحیح است و بر مبنای قرآن است.

وی در بخشی از سخنانش عنوان کرد:  کارهای بزرگی در بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام انجام می شود و هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خلق خدا نیست.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: من این حرکت عظیم شما را می ستایم چرا که مدرسه بزرگان کشور را تربیت می کند و مدرسه سازی حرکتی الهی است.

گلپایگانی گفت: امیدواریم خدمات مدرسه سازی در آینده بیشتر شود.