دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی از نام نویسی صدور روادید زائران اربعین از امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت:  ۲۴ دفتر ثابت و موقت در کشور از امروز نام نویسی صدور روادید زائران اربعین را آغاز می‌کنند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی افزود: با احتساب 4 کنسولگری عراق در استان های خراسان، کرمانشاه، خوزستان و تهران؛ 20 دفتر موقت در نقاط مختلف کشور متناسب با جمعیت و جغرافیای آن مناطق از امروز چهارشنبه 4 مهرماه آماده صدور روادید برای زائرین اربعین حسینی هستند.

وی اضافه کرد: این تعداد نسبت به سال گذشته که 12 دفتر بود؛ 100 درصد افزایش یافته و به 24 دفتر رسیده است.