زمین لرزه ای با قدرت چهار ریشتر در شیراز اتفاق افتاد.

به گزارش خبرگزاری موج، صبح یکشنبه اول مهرماه ساعت هشت و 52 دقیقه زمین لرزه ای با قدرت ۴.۷ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتر در بخش خانه زنیان از توابع استان فارس رخ داد.

شدت این زمین لرزه به حدی بود که در شهر شیراز به خوبی احساس شد. این در حالی است که خسارت مالی و جانی برای این زمین لرزه گزارش نشده است.