هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران امروز به دلیل حًدر اعًای شورا در مراسم بازگشایی مدارس، ساعت ۱۰ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران امروز به دلیل حًدر اعًای شورا در مراسم بازگشایی مدارس، ساعت ۱۰ برگزار می شود.

در این جلسه دوفوریت طرح برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر تهران در نیمه دوم سال 97، یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص "اصلاحیه مصوبه تایید سی نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران"، لایحه "معرفی شهرداران مناطق 22 گانه به عنوان قائم مقام ذیحساب یک (شهردار تهران)" و انتخاب دونفر از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت مصوبه اصلاحیه " مقابله، کنترل و کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی شهر تهران طبق دستور جلسه بررسی و مورد رای قرار خواهدگرفت.