هوای پایتخت با شاخص 93 در وضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 10 مورخ 27 شهریور ماه با شاخص 93 در شرایط سالم قرار داشت.

در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص (39) پاک، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ( 69) سالم و ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص ( 79) سالم بود.

وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال حاضر نیز با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 80 در وضعیت سالم است.