اداره کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران، در راستای برآورده شدن اهداف سازمان مبنی بر ایجاد فضای کسب و کار رقابتی برای کارگاه های دارای نیروی کار خارجی، توانست با شناسایی دقیق و اطلاع رسانی مناسب در جذب بیمه شده اتباع رتبه نخست را کسب نماید.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، احمدرضا خزائی، مدیرکل اتباع ضمن تقدیر از روند افزایشی جذب بیمه شده اتباع خارجی اظهار کرد: طبق آمار دریافتی از روند جذب و پوشش بیمه ای اتباع خارجی در اداره کل شهرستان های تهران نسبت به سهمیه اختصای، طی ماه های گذشته روند افزایشی داشته است. بنابراین از تمامی همکاران این اداره کل که با توان و تلاش خود در شناسایی مستمر، صورت برداری و الزام کارفرمایان خارجی همچنین اطلاع رسانی و ترغیب اتباع خارجی به برقراری رابطه بیمه ای با سازمان نسبت به افزایش پوشش بیمه ای این افراد اقدام نموده اند قدردانی می شود.
در این خصوص داریوش صالح پور مدیر کل شهرستانهای استان تهران کفت؛ به استناد ماده ٥ قانون تامین اجتماعی، بیمه اتباع بیگانه مجاز که در ایران اشتفال به کار دارند بر عهده سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس بازرسی هایی که در اجرای ماده ٤٧ قانون تامین اجتماعی و مواد ١٢٠ لغایت ١٢٩ قانون کار صورت می گیرد بازرسان با مراجعه به کارگاه ها به درج اسامی اتباع خارجه مشغول به کار اقدام می نمایند.
وی ادامه داد؛ همچنین پس از تشکیل اداره کل تخصصی اتباع و تعاملاتی که با ادارات تعاون، کار و فاه اجتماعی، دفاتر کفالت اتباع خارجی و مکاتباتی که با ارگانها، ادارت و شرکت های مستقر در شعب تابعه که از اتباع خارجه استفاده می کنند، اطلاع رسانی لازم در خصوص خدمات سازمان و ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی صورت گرفت.
صالح پور بیان داشت؛ از دیگر مسائلی که جهت تعامل با کارفرمایان جذب بیمه اتباع خارجه که عمده فراوانی آن از کشور های افغانستان، پاکستان، بنگلادش، چین و عراق می باشند، با برگزاری جلسات مداوم با مسئولان شهرکهای صنعتی در محدود شعب اداره کل شهرستانهای استان تهران با داشتن تعداد ٢٦ شهرک صنعتی دارای بیشترین شهرک صنعتی در مجموعه خود می باشد؛ که با تعامل و رسیدگی به مسائل و مشکلات مطروحه انجام شد توانستیم افزایش قابل توجهی در جذب اینگونه بیمه شدگان داشته باشیم.

مدیرکل شهرستانهای استان تهران اظهار نمود؛ این پیشتازی در جذب بیمه شدگان اتباع فقط با همدلی و سختکوشی تمامی پرسنل شعبات، خصوصاً واحدهای بازرسی و درآمد حاصل شده است و از این بابت خرسندیم که سهم ناچیزی از افزایش بیمه شدگان را با توجه به اعلام سهمیه اداره کل اتباع داشته ایم.

گفتنی است اداره کل شهرستانهای استان تهران با جذب تعداد ١٤٧٤٥ نفر بیمه شده اصلی اتباع خارجه(٩٣٦٨ نفر بیمه شده تبعی) بهترین عملکرد را در جذب بیمه شده اتباع داشته است.