حکم پرونده علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور سابق صادر شد.

به گزارش خبرنگار موج، حکم پرونده «علی اکبر جوانفکر» مشاور رئیس جمهور سابق صادر و به زودی ابلاغ می شود. به گزارش موج، جوانفکر مشاور رئیس جمهور وقت با شکایت دادستان تهران به اتهام تمرد از امر مأموران قضایی و انتظامی درشعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت محاکمه شد و دادسرا علاوه بر جوانفکر برای ۳ خبرنگار پیشین روزنامه ایران به اتهام تمرد از امر مأموران قضایی و انتظامی کیفرخواست صادر کرد.