دکتر محمودرضا امینی

گزارش رییس محترم قوه قضائیه حاوی نکات قابل ملاحظه و البته در جهت آگاهی از دستاوردها و پیشرفت ها خوشحال کننده بود.

باید بپذیریم که قضات محترم و همه اهالی قوه قضائیه همواره تلاش می کنند تا در استقرار عدالت نقش وابسته خود را ایفا کنند و البته همواره نوآوری‌ها و پیشرفت های قضایی در کشورهای توسعه یافته می تواند آموزه هایی برای ارائه خدمات بهتر و آسان تر و سهل تر به مردم در قوه قضایی باشد؛ از این رو لازم است در هفته قوه قضائیه از همه دست اندرکاران قوه قضائیه خصوصا قضات محترم و دلسوز تشکر کرد.

یکی از واقعیت های نظام جمهوری اسلامی این است که هر کدام از ارکان آن تقویت شود و مورد پشتیبانی و اقبال عمومی قرار گیرد کلیت نظام مقبول و دارای اعتبار بیشتری خواهد بود، در عین حال با ناکارآمدی و یا مشکلاتی در عملکرد و خدای ناکرده خطاهای رفتاری، آن رکن نظام نیز خود علتی برای کاهش ضریب اقتدار ملی خواهد شد.

متاسفانه گاهی کسانی که مایل هستند با تضعیف ارکان نظام به مقاصد شیطانی خود برسند، قوه قضائیه را تحت فشار و یا مورد هجوم تبلیغاتی و انتقادی قرار می دهند و این رویه راخصوصا در جرایم سیاسی و اقتصادی مشاهده می کنیم.

اما با این همه نباید فراموش کرد که مسئولیت حفظ و نگهداری اقتدار قوه قضائیه به عملکرد دقیق و صحیح آنها و رعایت عدل و انصاف بستگی دارد و این به معنای آن نیست که نباید اشکالی را به عملکرد قوه قضائیه وارد کرد و یا از آن انتقاد کرد زیرا دستمال تمیز می تواند شیشه را پاک کند و اگر خدایی ناکرده دستمال آلوده بود شیشه نه تنها تمیز نمی شود بلکه بدتر و بدتر تیره و آلوده می شود.

از این رو امیدوار هستیم همکاران رسانه ای ما در عین حال که نقدهای منصفانه و توسعه ای می کنند با تبیین صحیح از عملکردهای قوه قضائیه در افزایش ضریب مقبولیت و اقتدار آن کمک کنند.

اما واقعیتی که باید به دست با کفایت مسئولین قوه قضائیه تدبیر شود، این است که گفتارها و رفتارهای قوه قضائیه و قضات محترم نباید خبرنگاران شریف را مورد تهدید قرار داده و یا موجب خوف بر آن باشد و این تصور را فراهم آورد که نمی شود و نباید از قوه قضائیه انتقاد صحیح و منتقی کرد و شاید اقتضای خویشتن داری علیحدهقوه قضائیه را در ارتباط با اهالی رسانه باید شاهد بود و این گفته رئیس قوه قضائیه که «برخی ها به کمترین چیزی انتقاد به قوه قضائیه می کنند که ناشی از جهل به قانون و سوگیری سیاسی است» نباید برای اهالی رسانه تهدید محسوب شود؛ بلکه امیدوار هستیم با ارتباط و تعامل مسئولین قوه قضائیه با رسانه ها این فرصت بی بدیل برای رسانه ها بهینه شود والا تصورات ناصحیح موجب خود سانسوری رسانه‌ها در مورد قوه قضائیه خواهد بود.