مشاور رئیس جمهور و رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود محدودیت منابع و عدم دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی دولت؛ نوربخش سازمان تأمین اجتماعی را سرپانگه داشته و پرداخت حقوق بازنشستگان را به موقع انجام داده و آبروی دولت را حفظ می کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، اکبر ترکان در نشست هم اندیشی و همدلی با مدیران عالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: نظام تأمین اجتماعی در کشور ما از وضعیت صندوق بیمه ای خارج شده و درحال اتکاء بیشتر به بودجه دولت است که این شرایط محصول تصمیم های نادرستی است که در دولت های قبل اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیم ها در ادوار گذشته با نیت درست اما با سواد اندک نسبت به صندوق های بازنشستگی اتخاذ شده است، ادامه داد: در سازمان تأمین اجتماعی افرادی تحت پوشش قرار گرفته اند که دولت باید برای همیشه سهم کارفرمایی آنها را پرداخت کند و مکانیزم معیوبی در این حوزه ایجاد شده است.

مشاور رئیس جمهور گفت: در شرایط فعلی اصلاح مکانیزم فعالیت صندوق های بیمه گر و رفع مشکلات با دشواری های زیادی مواجه است و کسی جرأت ورود به این مسائل را ندارد.

رئیس هیأت مدیره شستا بر اجرای کامل استراتژی خروج از بنگاه داری تأکید کرد و گفت: در حال حاضر در ٢٨٥ شرکت سهام دار هستیم که پس از تکمیل برنامه خروج از بنگاه داری در ١٥ شرکت اول بورس ٥ تا ١٥ درصد سهام خواهیم داشت.

ترکان ادامه داد: اجرای برنامه خروج شستا از بنگاه داری موجب می شود که به جاری تصدی گری و مالکیت بر چندین شرکت کوچک بخش اندکی از سهام بزرگترین و موفق ترین شرکت های کشور را در اختیار بگیریم.

وی انتصاب مدیران شرکتها از درون این مجموعه ها را اولویت دیگر شستا عنوان کرد و گفت: از ٣٧٠ انتصاب صورت گرفته در شستا ٩٠ درصد مدیران از بدنه خود شرکتها هستند.

ترکان ادامه داد: ما از مدیرانی سیاسی که در ادوار گذشته در شستا زحمت کشیدند تشکر می کنیم اما در حال حاضر در این مجموعه به مدیران حرفه ای و از بدنه شرکتها نیاز داریم.