مطبوعات، تبلیغات، قوانین و مقررات و آرای مراجع قضایی موارد دسته بندی شده در کتاب پیرامون حقوق مطبوعات و تبلیغات ایران نوشته مرتضی محبّی از نشر شخصیت کتابی جامع و کاربردی پیرامون حقوق مطبوعات است.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری موج، خبرنگاران بسیاری در اثر غفلت و بی توجهی به قانون مطبوعات و یا نداشتن درک درست از مضامین حقوقی مرتکب تخلف از قانون مطبوعات می شوند و مورد شکایت افراد حقیقی و حقوقی قرار می گیرند هستند خبرنگارانی که در اثر انتشار مطالب خلاف واقع به دادگاه آمده و محکوم شده و گاهی برای آنها محکومیت کیفر حبس نیز صادر شده، اما به راستی چرا خبرنگار که باید در اعتلای فرهنگ عمومی کمک کند مرتکب انتشار اکاذیب می شود؟ خوب است فارغ از مسائل سیاسی و جناحی نسبت به آموزش و توسعه حقوق مطبوعات مبادرت بیشتری در بین همکاران و اصحاب رسانه صورت گیرد.

در این موضوع معرفی کتاب «پیرامون حقوق مطبوعات و تبلیغات ایران» نوشته «مرتضی محّبی» از «نشر شخصیت» به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار خالی از لطف نیست چرا که نویسنده با بیانی ساده و شفاف هر آنچه از منظر حقوقی مورد نیاز جامعه مطبوعاتی کشور است را در 440 صفحه بیان کرده است.

مطبوعات در قانون اساسی، ملزومات آزادی بیان، بررسی اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی، قلمرو شمول قانون مطبوعات، بررسی وجود یا فقد شخصی حقوقی برای مطبوعات، انتشار منظم و مستمر، انتشار با نام ثابت، فوق العاده ویژه و ویژه نامه، نویسنده مطبوعاتی، روش و زمینه در مقررات مطبوعات، رسالت مطبوعات، بررسی ناسازگاری روشن ساختن افکار عمومی و کسب و انتشار اخبار با حریم خصوصی افراد، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مطالب نشریاتِ مشمول قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، حدود مطبوعات، توهین اهانت و هتاکی در مطبوعات، مقدسات، افترا به مقامات، استفاده ابزاری از افراد، بررسی بزه نشر اکاذیب در مقرات مطبوعات، بررسی اصرار موستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه، انتشار نشریه بدون داشتن پروانه، واگذاری امتیاز نشریه، وظایف صاحب امتیاز، وظایف مدیر مسئول، بررسی جایگاه هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسدود سازی سایت فاقد مجوز، لغو پروانه نشریه به تقاضای صاحب امتیاز، توقیف مطبوعات، دادگاه مطبوعات، تخلفات مطبوعاتی، علنی بودن رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، انتشار حکم محکومیت و برائت، بهره گیری از مجازات جایگزین تعطیل نشریه در کیفر خواست جرائم مطبوعاتی و نظارت بر مطبوعات از جمله 108 مورد فهرست بخش اول کتاب است.

نویسنده در بخش دوم به موضوع تبلیغات پرداخته و در پیوست ها قوانین و آئین نامه های مرتبط را ضمیمه کتاب کرده است و در قسمتی دیگر آراء مراجع قضایی را گردآور کرده است.