عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه رسانه امروز رکن اول دموکراسی است، گفت: بدون حضور و کمک رسانه نمی توان با فساد مبارزه کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، میرلوحی عضو شورای شهر تهران در نشست رسانه و فرهنگ مطالبه گری بیان کرد: افتخار می‌کنم که شورای شهر تهران به کارکرد رسانه اعتقاد دارد و در هر جلسه شورا ۴۰ خبرنگار نشست را پوشش می دهند.

وی تاکید کرد: امروز رسانه رکن اول دموکراسی است و اگر خبرنگاران نبودند امکان مبارزه با فساد میسر نبود.

این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: فقط در تهران سه هزار بازرس شاغل هستند و به اتکای صرف به آنها نمی شود با فساد مقابله کرد در حالیکه با کمک رسانه می‌شود مشکلات بر زمین مانده را حل کرد؛ از جمله مشکل پسماند، رفع زمان طولانی صدور پروانه ساختمان، حفظ باغات، شکل گیری منابع پایدار و جلوگیری از تراکم فروشی با کمک خبرنگاران انجام می شود.

میرلوحی گفت: ما را رها نکنید و امیدواریم خبرنگاران شجاع همواره در صدر بنشینند.