جانشین فرمانده ناجا، گفت: باید همه مهارت‌های نیروی پلیس ارتقا پیدا کند چرا که هرچه به آموزش توجه کنیم این آموزش ها در ماموریت موفق پلیس تاثیر دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا در افتتاحیه دومین دوره مسابقات کشوری مهارت پلیس کشور در اصفهان، گفت: یکی از رویکردهای اصلی نیروی انتظامی ایران توجه به موضوع آموزش و ارتقای سطح آموزش در این نیرو بوده است به همین دلیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش در سال ٩۴ راه‌اندازی شد.

وی افزود: برای اینکه سطح آموزش و مهارت پرسنل افزایش پیدا کند آموزه‌های بدو خدمت، حین خدمت و آموزش های یگانی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مهارت‌های فردی و جمعی در این قرارگاه مورد توجه قرار بوده این درحالی است که تا پیش از این، قرارگاه توجه خود را بر روی آموزش‌های دانشی معطوف کرده و آموزشها مهارت محور بود. این تغییر با راه‌اندازی قرارگاه آموزش ایجاد شد. 

جانشین فرمانده ناجا  ادامه داد: تغییر رویکرد از دانش محوری به مهارت محوری ایجاد شده است، ولی این به آن معنا نیست که دانش مورد توجه نباشد، اما عمده اقدامات باید به مهارت های عملی اختصاص داشته باشد.

مومنی با اشاره به اینکه نخستین آزمون ها نشان داد نمرات دانشی عموما بالا و نمرات مهارتی کمتر از نمرات آموزشی بود که باید این نسبت تغییر کند، تصریح کرد: بنابراین در همه فرآیند های آموزشی پلیس و آموزه‌های پیش از خدمت و حین خدمت به سمت مهارت افزایی حرکت کرد. 

وی اضافه کرد: در دو مرحله تعداد زیادی از نیروهای انتظامی مورد آزمون قرار گرفتند، در این دو مرحله ارزیابی ها همه شمول بود. تمامی رده‌ها «تمام شمار» بود. یعنی اگر قرار بود در تیر اندازی آزمونی اتفاق بیفتد از همه نیروها این آزمون اخذ شد. سپس در مرحله اول مشخص شد که نمرات و جایگاه شاخص ها در بخش‌های مهارتی به چه میزان است و بر مبنای آن برنامه ریزی جدیدی صورت گرفت.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه نمرات مهارتی نیروی پلیس در دوره دوم آزمون‌ها افزایش محسوسی داشت، گفت: وقتی آموزش به کلیه سطوح ارتقاء پیدا می کند به تبع آن ورزش‌های فردی، جمعی، حرفه‌ای و قهرمانی نیز افزایش پیدا می‌کند. نیروی انتظامی ایران در ورزش‌های قهرمانی در دنیا حرف برای گفتن دارد. نظامیان ایران در روسیه مقامهای دوم و چهارم را به دست آوردند و در مسابقات کشتی جهانی نایب قهرمان شدند.

مومنی اظهار کرد: باید همه مهارت‌های نیروی پلیس ارتقا پیدا کند چرا که هرچه به آموزش توجه کنیم این آموزش ها در ماموریت موفق پلیس تاثیر دارد. آموزش بخشی نیست که آن را از دیگر بخش‌های پلیس جدا کنیم. آموزش بر روی کار همه ارکان پلیس‌ تاثیر مثبت می گذارد. این آموزش ها در امنیت کشور موثر بوده و موجب پیشگیری و افزایش کشف جرم می‌شود بنابراین آموزش در نیروی انتظامی یک فرایند داخلی و فردی نیست و نتیجه آن در جامعه موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: علت افزایش کشفیات در سال گذشته آموزش‌های مستمر بود هرچند که به واسطه این آموزش‌های مستمر شهدای نیروی انتظامی کاهش و درگیری های موثر نیروی انتظامی در سال گذشته افزایش پیدا کرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، خاطرنشان کرد: امروز کشور امنی داریم و این نعمت بزرگی است. امروز با اینکه در منطقه امنیت چندانی وجود ندارد، اما در کشور امنیت خوبی وجود دارد.