معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی اعلام کرد: از روز شنبه مورخ 13 مرداد ماه ثبت نام از رانندگان متقاضی سرویس مدارس از طریق دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی صورت می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی ابراهیمی معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی با اعلام آغاز زمان ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدرسه گفت: از روز شنبه مورخ 13 مرداد ماه ثبت نام از رانندگان متقاضی سرویس مدارس از طریق دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی صورت می پذیرد.

وی در ادامه افزود: رانندگان جدیدی که در سال های گذشته سرویس مدرسه نداشته اند و امسال برای اولین بار متقاضی ارائه خدمات در حمل و نقل دانش آموزی می باشند به همراه رانندگانی که در این حوزه فعالیت داشته اند، هر دو گروه باید با مراجعه به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی ثبت نام کنند.

ابراهیمی تصریح کرد: رانندگانی که (اعم از تاکسی و شخصی) برای اولین بار متقاضی دریافت سرویس مدرسه می باشند، برای انجام مجوز فعالیت و برچسب سرویس مدرسه، می‌بایست دوره های آموزشی ۴ ساعته ای را در مرکز آموزش سازمان تاکسیرانی طی نمایند.

متقاضیان برای دریافت آدرس دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی می توانند به سایت سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.