وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 74 در وضعیت سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضربا توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 74 در وضعیت سالم است.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص (21 ) پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص ( 56) سالم و ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص ( 67) سالم بود.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 صبح  مورخ 10 مرداد ماه با شاخص 67 در شرایط سالم قرار داشت.