وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 61 در وضعیت سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 61 در وضعیت سالم است.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص (31) پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص ( 63) سالم و ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص ( 101) ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 8 مرداد ماه با شاخص 101 در شرایط ناسالم برای گروه حساس قرار داشت.