معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سمیع الله حسینی مکارم معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران از سمت خود استعفا داد.

گفتنی است؛ شهردار تهران استعفای معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران را پذیرفته است.