رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: دولت نیز همچون شهروندان تهرانی باید حق شهروندی خود را به تهران ادا کند و بهای حضور در تهران را بپردازد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران امروز صبح در تذکر پیش از دستور خود با بیان این که بر اساس ماده 138 برنامه پنج ساله دوم شهر تهران مقرر شده بود که طی لایحه‌ای روابط مالی دولت و شهرداری تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: در اثر استقرار دولت در تهران هزینه های اداره شهر افزایش یافته است و شهر تهران نیز کمترین بهره را  از استقرار دولت می برد.

وی با بیان اینکه روند ناعادلانه استقرار پایتخت در تهران به مصلحت شهر و شهروندان نیست تصریح کرد: دولت نیز همچون شهروندان تهرانی باید حق شهروندی خود را به تهران ادا کند و بهای حضور در تهران را بپردازد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری موظف بوده که برای تنظیم روابط مالی و حقوقی دولت و شهرداری و همچنین اخذ هزینه های پایتختی و پرداخت سهم شهروندی دولت لایحه ای تحت عنوان لایحه روابط مالی دولت و شهرداری را در سال اول برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ارائه کند گفت: حالا در پی این عدم ارائه لایحه مذکور فرصت تاریخی فراهم شده تا با استفاده از توان فراکسیون 51 نفره ، حضور شهردار در هیات دولت و حضور آقای الویری در شورای عالی استانها، از این فرصت تاریخی و تکرار نشدنی استفاده کنیم و هزینه های پایتختی تهران را اخذ کنیم.

وی افزود: امیدوارم با اقدام به موقع و موثر شهردار تهران و حسن استفاده از حضور الویری در شورای عالی استان ها، لایحه ای توسط شهرداری به شورای  عالی استان ها در راستای تقدیم به مجلس آماده شود.