شهردار تهران درباره کنار رفتنش از شهرداری تهران با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: من امیدوارم این قانون تصویب شود و مشکلی با آن ندارم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی افشانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران پاسخ به سوالی مبنی بر آمادگی او در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران گفت: من جزو کسانی هستم که بارها و بارها از نمایندگان تقاضا کرده ام که تلاش کنند تا این کار انجام شود و کسانیکه 30 سال سابقه دارند با توجه به شرایط عمومی می توانند به عنوان مشاور در بخش های خصوصی بکار گرفته  و در چرخه اقتصاد کشور هم باعث رونق شوند.

وی در پاسخ به برخی اخبار مبنی بر کنار رفتن او از شهرداری تهران با اجرای این قانون تا پایان سال گفت: زیاد به این اخبار توجه نکنید، من امیدوارم این قانون تصویب شود و مشکلی با آن ندارم.