رئیس کمیته امداد گفت: میزان پرداختی خانواده ها برای ایتام در شمال شهر تهران با جنوب شهر تهران متفاوت است

به گزارش خبرگزاری موج، سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه ۰/۶ درصد جمعیت استان تهران تحت پوشش کمیته امداد هستند گفت: این به معنای تعداد کم نیازمندان نیست، بلکه وجود خیریه ها در استان تهران باعث این امر شده است‌.

وی با اشاره به اینکه میزان پرداختی خانواده ها برای ایتام در شمال شهر تهران با جنوب شهر تهران متفاوت است، خطاب به مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: باید عدالت برقرار شود و به تمام ایتام به یک میزان کمک شود‌.