مدیرکل دفتر راهبری سیستم های تامین اجتماعی با اشاره به صدور بیش از یک میلیون و چهارصد هزار سند کوتاه مدت سالانه در شعب بیمه¬ای سراسر کشور، گفت: بمنظور یکپارچه سازی فرآیندها، اعمال کنترل های متمرکز و بهبود خدمات غیرحضوری به بیمه شدگان، سامانه تعهدات کوتاه مدت متمرکز و غیرحضوری، طراحی و پیاده سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس علی معیری اظهار داشت: مخاطبین می توانند با مراجعه به آدرس erequest.tamin.ir به سرویس های پیاده سازی شده شامل؛ ثبت درخواست های کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه اروتز و پروتز، هزینه کفن و دفن، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه سفر، به صورت غیرحضوری دسترسی یابند.
وی افزود: فرآیند پرداخت کمک هزینه ها نیز، از طریق شماره حساب ارائه و تأیید شده توسط مخاطبین به سازمان، تکمیل می شود.
معیری اضافه کرد: تاکنون سامانه موصوف در کلیه شعب ادارات کل شرق و غرب تهران و تمامی شعب مراکز استانها به تعداد ١٢٧ شعبه پیاده سازی شده و طی بازه زمانی ٣ ماهه، به کل شعب کشور تعمیم خواهد یافت.
وی تصریح کرد: کاهش و در برخی موارد حذف مراجعات حضوری مخاطبین سازمان به شعب، مراکز کارگزاری و واحدهای اجرایی، تسهیل فرایند انجام امور، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور، افزایش بهره وری و نهایتا رضایت مراجعان، از اهداف مهم عملیاتی شدن پروژه موصوف و دریافت درخواست بیمه شدگان به صورت غیرحضوری است.
مدیرکل دفتر راهبری سیستم های تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود  وغیرحضوری نمودن سایر مجموعه حمایت های سازمان از جمله؛ پرداخت کمک هزینه بیمه بیکاری و تعهدات بلند مدت با دریافت غیرحضوری برقراری مستمری بازنشستگی، بازمانده و از کارافتادگی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.