رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: مأموران مکلفند در صورت کشف دلایل و قرائن کافی مبنی بر اینکه مجرمان درصدد ارتکاب جرم هستند بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگیری پایتخت در جمع رؤسای کلانتری‌های تهران بزرگ اظهار کرد: نظارت، کنترل و پایش مجرمان سابقه دار و حرفه‌ای همواره یکی از برنامه‌های مهم نیرو‌های عملیات کلانتری‌ها بوده است که اقدامات مأمورین به جهت پیشگیری از جرم و مدیریت ریسک این مجرمان مورد رصد قرار می‌گیرد چرا که بسیاری از جرایم مهم توسط این دسته از مجرمین ارتکاب می‌یابد که لازم است پلیس اشرافیت اطلاعاتی لازم را داشته باشد.

وی افزود: در فصول سوم و چهارم این دستورالعمل وظایفی برای ضابطان مشخص شده که یک نمونه آن ماده ۸ است که مأموران پس از دستگیری متهم می‌بایست سوابق وی را از بانک‌های اطلاعاتی استعلام و در گزارش خود قید کنند که این امر به مقامات قضایی در شناخت متهم کمک می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی به در جریان قرار گرفتن آزادی این مجرمان قبل از ۷۲ ساعت اشاره و بیان کرد براساس بند الف. ماده ۱۰این دستورالعمل، سازمان زندان‌ها می‌بایست این آزادی را به ضابطان اعلام کند که قطعا مأموران انتظامی با در جریان قرار گرفتن آن، طرح ریزی‌های لازم را جهت کنترل آنان انجام خواهند داد.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ماده ۱۳ این دستورالعمل را از حیث کنترل میدانی مجرمان مهم‌ترین قسمت آن دانست که تکلیفی بر ضابطان محول شده است که می‌تواند پلیس را در مهار رفتار محتمل بزهکارانه مجرمان یاری کند که این ماده اشعار می‌دارد «مأموران مکلفند در صورت کشف دلایل و قرائن کافی مبنی بر اینکه مجرمان درصدد ارتکاب جرم هستند بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند.»

سرهنگ ظهیری با اشاره به ماده ۹ این دستورالعمل بیان داشت ضابطان می‌توانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به مجرمان سابقه دار و حرفه‌ای به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوطه اعلام کنند که این اجازه قانون یکی دیگر از مواردی است که یاری گر پلیس در کنترل مجرمانی است که به مرخصی می‌آیند که اگر در جریان اقدامات مجرمانه آنان در این زمان باشند می‌توانند با پیشنهادات خود و در صورت پذیرش دادستان، مرخصی مجدد به آنان اعطا نشود تا در زمان تحمل کیفر شاهد حضورشان در سطح محلات نباشیم.

وی گفت : قطعا اجرای این دستورالعمل همراه با رعایت حقوق شهروندی و با مشارکت و همکاری دیگر نهاد‌های عضو ستاد کنترل مجرمان می‌تواند در پیشگیری از جرم مجرمان و کنترل آنان بسیار تأثیرگذار باشد.