دهمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز (شنبه، 30 تیر ماه) در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری آغاز شد.

ارزش ریالی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان عنوان شده، تا کنون برای سه متهم کیفرخواست صادر شده که متهم اصلی این پرونده ابوالفضل میرعلی مالک و موسس موسسه اعتباری ثامن‌الحجج است.

متهم ردیف دوم این پرونده، همسر ابوالفضل میرعلی است که به جز جلسه نهم که به دلیل آنچه کسالت و بیماری عنوان شد، در سایر جلسات دادگاه حضور داشته است.

متهم ردیف سوم این پرونده نیز بر اساس آنچه مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند از بدو تشکیل پرونده مزبور متواری بوده و کیفرخواست وی به صورت غیابی صادر شده و محاکمه نیز به صورت غیابی انجام می‌شود.

قبل از پایان نهمین جلسه دادگاه، متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه آزاد بود اما در پایان جلسه نهم، قاضی باقری قرار تامین کیفری وثیقه متهم ردیف اول را به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت و متهم به دلیل عجز و ناتوانی از تودیع وثیقه مزبور، راهی زندان شد.