هشتمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هشتمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هییٔت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات برگزار شد.

طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف - م) و خانم (ر-الف) در جلسه حاضر هستند، اما بدلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م- ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار می گیرد.