عضو شورای شهر تهران گفت: شورای شهر زیر بار قوانینی که برای زنان و جوانان مضیقه ایجاد می کند نمی رود.

 محمد جواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه فعالیت های کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران در یک سال اخیرفقط به نامگذاری خیابان ها و میادین اختصاص پیدا نمی کند گفت: کمیسیون دو بال اصلی دارد و متناسب با آن فعالیت می کنند. یکی از وظایف کمیته های یازده گانه کار نامگذاری خیابان ها و میادین است. سهمش یک یازدهم از تمام کمیته های کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورا است. این کمیسیون کمیته هایی مانند آسیب های اجتماعی، ورزش، میراث فرهنگی و... دارد که همگی فعال هستند و نمی شود گفت تنها حوزه نامگذاری خیابان ها فعال است. کمیسیون به ورزش، نشاط اجتماعی، فعالیت فرهنگی آحاد جامعه همیشه نگاه خوبی داشته و همگی در حال فعالیت هستند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی فعالیت های کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورا گفت: در یکی از طرح هایی که تدارک دیدیم توجه به میراث کهن ملی و مذهبی و پیشواز از نوروز بود و تلاش زیادی کردیم که در شهر برای نوروز خوانی فضای مناسبی تدارک ببینیم.

وی  در رابطه با احیای خانه های قدیمی و برخی موزه ها گفت: یکی از تلاش های شورای شهر تهران  در یک سالی که گذشت برگزاری بزرگداشت هنرمندان موسیقی است که به صورت فصلی برگزار شد. افتتاح خانه موزه های قدیمی یکی از دغدغه های شورا بود که آخرین آن پیوستن خانه سیمین و جلال و بازسازی آن بود.

خانه های قدیم و تاریخی سال ها مورد توجه نبود و در معرض آسیب تخریب بودند که ما به آنها تذکر دادیم تا توجه بیشتری به آنها  بشود.  وی بازدید برخی از اعضای شورای شهر از مزار ملک المتکلمین و صور اسرافیل  را در راستای همین توجه شورا دانست.

این عضو شورای شهر پخش فوتبال جام جهانی در کافه ها و سینماها و اجازه ورود بانوان به ورزشگاه آزادی را یکی از اقدامات مهم شورا دانست و گفت: برخی اتفاقات نشاط انگیز بی جهت با آنها مخالفت و یا سلیقه ای برخورد می شد و ما سعی کردیم زیر بار برخی از قوانین که برای ایجاد مضیقه برای جوانان و بانوان ایجاد شده بود نرویم.

او با انتقاد ازعدم استفاده از ظرفیت بالای شهر تهران برای راه انداختن گردشگری شبانه بیان کرد: شورای شهر از ماه رمضان براین شد که از ظرفیت گردشگری تهران که تنها یک سوم آن مورد استفاده قرار می گیرد و بحث باز بودن مکان های دیدنی و بوستان ها و برخی رستوران ها را عملی کند.

جواد حق شناس مهمترین برنامه شورا در سال های آینده را توجه به تمامی محورهای فرهنگی و اجتماعی شهر دانست و تاکید کرد: نیاز های فرهنگی جامعه بسیار زیاد است و هر کمیته ای اهداف خود را دنبال می کند. اما در صدد هستیم تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی را دوباره احیا کنیم و بوستان ها را برای امنیت و رفاه بیشتر ساماندهی کنیم.