رحمانی فضلی گفت: در دوران تحریم کشورهای اروپایی در زمینه انهدام و میارزه با مواد مخدر هیچ کمک مالی و تجهیزاتی به ما نکردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر کشور  در  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ضمن اشاره به اهمیت این روز  در سطح جهانی گفت:روزجهانی مبارزه با مواد مخدر نشان دهنده اهمیت این اتفاق در کل دنیا است.برای یک آسیب در سطح بین المللی یک روز تعیین شده و هر کشوری عملکرد خود را ارایه دهد. هرسال هم یک شعار انتخاب شده است که امسال شعار گوش کن را انتخاب کرده اند.

ا‌و ضمن تقدیر از تمام افرادی که در این راه مبارزه می کنند  افزود:انتظار این است که نظام بین الملل کمک کند  تااین بلای خانمان سوز از بین برود.در سطح جهانی بیش از ۷۰۰ نوع مواد مخدر وجود دارد و  ۹ هزار تن کشت از سوی سازمان بین الملل اعلام شده است.

او در رابطه با حمله به مرزبانان در حادثه اخیر افزود:در حادثه اخیر در مرزهای خودمان حمله به یک پاسگاه ما همراه با سی گلوله اربی چی ۷ پرتاب کردند. آنها مجهزترین سلاح ها، وسیله نقلیه دید در شب داشتند و کاملا حرفه ای بودند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در هیچ موردی  طی سال های اخیر آنها حمله نمی کردند اما در حمله اخیر این گروه بسیارحرفه ای حمله کردند. این یعنی پیوند قاچاقچی  و تروریست در عمل.

 او با تاکید بر اینکه ما در ایران از منظر انسانی و دینی به این ماجرا نگاه می کنیم گفت:در دوران تحریم کشورهای دیگر حتی سگ مواد یاب هم به ما نمی دادند. و هیچ کمک مالی در زمینه از بین بردن این بلای خانمان سوز به ما صورت نگرفت.

رحمانی فضلی گفت:۳۸۰۰ شهید و چند برابر مجروح در این زمینه داشتیم. جهان شاهد بود که اروپا در مقابله با مهاجرین سوری چه برخوردی انجام داد زیرا حس ترس و عدم مدیریت نسبت به مرزهایشان داشتند.

ا‌و با انتقاد از عملکرد اروپا در زمینه پیشگیری و کمک برای کشف مواد مخدر گفت:شبکه های قاچاق زیادی در کشورهای اروپایی وجود دارد که آنها هیچ گونه اطلاعاتی برای انهدامشان به ما نمی دهند. 

وزیر کشور ادامه داد: ما به اروپا اعلام کردیم اعلام کرده ایم که اگر به ما اطلاعات بدهند ما درگیری های لازم برای انهدام آن ها را انجام خواهیم داد که اروپا هیچ گونه همکاری ای برای انهدام باندهای مواد مخدر نمی کند.

کسانی که از صلح حرف می زنند بر طبل جنگ می کوبند

رحمانی فضلی افزود:تا زمانی که امنیت ،توسعه،معیشت ایجاد نکنیم نمی توانیم جلوی تروریست مواد مخدر و شرارت را بگیریم.هر نقطه ناامن یعنی امکان بالقوه ناامنی در سطح جهانی.

او با اشاره به اینکه حقوق بشر تاکنون همیشه ابزار بوده است افزود:کسانی که از صلح حرف می زنند چرا بر طبل جنگ می کوبند.