رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با بیان اینکه باید از اقدام به فروش سلاح سرد(چاقو) در مترو جلوگیری کنیم، گفت: نباید اجازه دهیم تا دستفروشان برای امرار معاش ابزارهای خطرناک را وارد مترو که محل عمومی و پر تردد است، کنند.

احمد دنیا مالی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درمورد فروش سلاح سرد در مترو اظهار داشت: با اعتقاد به اینکه برخی از خانوارها مشکلات تامین معاش دارند و از محل مترو درآمد زایی میکنند، نباید اجازه دهیم تا دستفروشان برای امرار معاش ابزارهای خطرناک را وارد مترو که محل عمومی و پر تردد است، کنند.

وی ادامه داد: فضای مترو مکان دستفروشانی شده که برای تامین درآمد مشکلاتی را برای مسافران به وجود می‌آورند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با بیان اینکه فروش چاقو در مترو جای تامل دارد، گفت: باید از اقدام به فروش سلاح سرد(چاقو) در مترو جلوگیری کنیم. در سال گذشته با همکاری نیروی انتظامی و پرسنل مترو از تردد دستفروشان در مترو جلوگیری شد اما متاسفانه در سال جاری به طور جد از حضور دستفروشان در مترو جلوگیری نمی شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از مسافران مترو بیان کرد: با توجه به اینکه هر روز تعداد مخاطب و مشتری اجناس دستفروشان بیشتر می شود، در آینده شاهد این خواهیم بود که تعداد دستفروشان مترو افزایش پیدا می‌کند. باید مردم این موضوع را در نظر بگیرند که هر چقدر بیشتر مخاطب دستفروشان باشند بیشتر در ترددشان مشکل به وجود می‌آید.