عضو شورای شهر تهران در نشست خبری شورا گفت: طرح پیاده روی ۱۷ شهریور با شکست مواجه شده و نتوانستیم در این زمینه مطالبات مردم را رفع کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، افشین حبیب زاده در نشست خبری شورای شهر تهران در ارتباط باپیاده رو خیابان ۱۷ شهریور گفت: پیاده راه ۱۷ شهریور یکی از مطالبات جدی مردم است. ما در بازدیدهای اولیه و اخذ نظر کارشناسان متوجه شدیم که بخش کوچکی از این طرح مشکلات زیادی به وجود آورده است.

او افزود:بنا بر نظر کارشناسان اگر  این طرح به صورت کامل اجرا می شد قطعا این مشکلات به وجود نمی آمد.

حبیب زاده بااشاره به اینکه این طرح در زمان اجرا مخالفینی داشته است گفت: الان می شود گفت طرح پیاده روی ۱۷ شهریور شکسته خورده است. اما با مشورت کارشناسان و مسئولین تصمیم گرفته شد که بخشی از پیاده رو ۱۷ شهریور بازشود، اما این بازگشایی کامل اجرا نشده است.

او افزود: نگرانی شهرداری از تبدیل شدن این نقطه به گره ترافیکی است. قرار است بزودی فاز اول  این طرح برای تاکسی و حمل و نقل عمومی باز شود و در فاز دوم برای بازگشایی کامل مطالعاتی باید انجام شود.