معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک گفت: بهترین راهکار حل معضل ترافیک سنگین شمال تهران تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی است.

محمد خردمند در ارتباط با حجم بالای ترافیک در منطقه شمالی تهران به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: منطقه یک به دلیل وجود مراکز گردشگری، بوستان ها، مراکز تجاری، امامزادگان، و ...تنها منطقه ی پر ترافیک تهران در روزهای جمعه است.باید شهروندان توجیه و ترغیب شوند که برای انجام هر کاری از وسیله نقلیه شخصی  استفاده نکنند.

معاون حمل و نقل ترافیک شهردار منطقه یک افزود: همه مناطق تهران روزهای جمعه تعطیل و بار ترافیکی در این مناطق روان است در حالی که منطقه یک در آخر هفته به دلیل قطب گردشگری منطقه، مسافران زیادی را جذب می کند و این امر باعث شده که این منطقه همیشه پر ترافیک باشد.

وی در ادامه گفت: معبرهای منطقه یک، 6 درصد مساحت منطقه را تشکیل داده است در حالی که باید بالای 20 درصد در منطقه معبر وجود داشته باشد. ولی متاسفانه معابر جدیدی چون بلوار شهید اندرزگو نیز به دلیل وجود مجتمع های تجاری و... نه تنها به حل معضل ترافیکی منطقه کمک نکرده است بلکه خود معضلی شده است.

محمدخردمند افزود: همانطور که در پروژه های فرهنگی و عمرانی پیوست اجتماعی مد نظر قرار می گیرد در پروژه های ترافیکی نیز به این پیوست باید توجه شود تا وضعیت ترافیکی منطقه سامان بگیرد.شبکه های بزرگراهی موجود در شمال تهران بعنوان کمربند جنوبی  تنها تسهیل کننده تردد وسایل نقلیه عبوری از منطقه هستند و برای ترافیک مرکزی منطقه که با حجم بالای مجتمع های مسکونی و تجاری به صورت گره ترافیکی درآمده است تسهیل کننده نیست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک با تاکید بر این که  این منطقه جای کار سخت افزاری ندارد گفت: باید با اجرای طرح های نرم افزاری مناسب حمل و نقل عمومی را جایگزین استفاده از خودرو های شخصی کنیم تا حمل و نقل انسان محور جایگزین  خودرو محور شود.

 او ساماندهی شبکه حمل و نقل عمومی، ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، توسعه خط مترو، تعریض پیاده راهها، ارتقای سطح آموزش شهروندان و...را از مهمترین اقدامات اجرایی در منطقه برای ساماندهی ترافیک دانست.