رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت:این اتفاق در سالمترین و مطمین ترین نهاد جامعه رخ داده است اما نباید غفلت کنیم و آن را به تمام آموزش و پرورش تعمیم دهیم.

سیدحسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج در رابطه با تجاوز اخیر در مدرسه گفت: اتفاق اخیر که موجب اندوه و تاسف شده است در محلی به نام مدرسه روی داده که بعد از خانه دومین مامن فرزندان و خانواده ها در زندگی روزمره است. مکانی که خانواده ها با اطمینان خاطر فرزندانشان را به آنجا می فرستند و نیمی از روز را بچه ها در این مکان سپری می کنند اما نباید به واسطه این اتفاق تمام آموزش و پرورش را زیر سوال ببریم و آن را تحت شعاع قرار دهیم.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: این اتفاقات در سراسر دنیا و در کشورهای مختلف روی می دهد و مخصوص جامعه ما نیست اما به دلیل نقشی که شبکه های اجتماعی  و اطلاع رسانی در بازتاب اخبار به موقع دارند و هم چنین تسهیل دسترسی به اطلاعات سبب شده که بیشتر و دقیق تر در معرض شنیدن این اتفاقات در سطح کشور باشیم.

وی بااشاره به انتقاد برخی کارشناسان نسبت به فعالیت مدارس غیر انتفاعی افزود: برخی کارشناسان از بدو تاسیس این مدارس غیردولتی نسبت به عدم نظارت کافی آموزش پرورش بر فعالیت ها و انتخاب معلمین انتقاد کرده و مخالف ادامه فعالیت های آن ها بودند و هستند. اما بنابر تحقیقات و بررسی ها، بنده به عنوان مددکار وجود یک واحد مددکاری اجتماعی در تمام مدارس را از سوی وزارت آموزش و پرورش الزامی می دانم و معتقدم فعالیت چنین واحدی در پیشگیری از چنین اتفاقاتی  و اعتماد دانش آموزان برای بیان چنین مباحثی بسیار موثر است.

سید حسن موسوی چلک با تاکید براینکه دانش آموزانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند کودک نیستند گفت: ما باید توجه داشته باشیم سن این دانش آموزان سن عدم آگاهی و تشخیص نسبت به بدن خود نیست  و  موضوعی که حساسیت را برانگیخته همین آگاهی و بلوغ بچه ها و سکوتشان نسبت به این اتفاق و همچنین تجاوز هم جنس به هم جنس بوده است. باید بررسی کرد چه فشار و یا تهدیدی سبب این سکوت شده است.

او این دانش آموزان را قربانی این حادثه دانست و ادامه داد: این بچه ها خود قربانی اند. قربانی ترس، شرایط خانه، بی تفاوتی والدین نسبت به تغییر رفتار فرزندانشان بعد از این اتفاق و موارد دیگر. باید از این بچه ها حمایت روانی و اجتماعی چه از سوی خانواده چه جامعه صورت بگیرد. زیرا آنها در شرایط بحران قرار گرفته اند و اگر پذیرش اجتماعی اینها به زودی صورت نگیرد شاهد اتفاقات بدتری خواهیم بود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با ابراز ناراحتی از افزایش سن ازدواج و کاهش سن نیاز جنسی بیان کرد: ما چاره ای ندارم جز اینکه سواد اجتماعی فرزندانمان را افزایش دهیم  و به موضوع پرورش نگاه جدی تری کنیم.