عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران آمار افزایش چندبرابری زنان مبتلا به ایدز را از سوی مجلس تایید کرد و گفت: متاسفانه مدیریت فرهنگی و اجتماعی جامعه در تشویق روابط جنسی زیر زمینی و پنهانی نقش مهمی داشته است.

ناهید خداکرمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در سال های گذشته درصد زیادی از بیماری ایدز در میان زنان از طریق اعتیاد و سرنگ های آلوده وارد می شده که درمیان آن ها زنان باردار این بیماری را به نوزادان خود منتقل می کردند. اما طی سال گذشته متاسفانه راه انتقال بیماری ایدز از طریق ارتباط جنسی بوده است.

عضو کمیسیون سلامت شورای شهر با ابراز نگرانی از روند افزایش بیماری ایدز از طریق ارتباط جنسی ناامن گفت: کمیسیون سلامت مجلس آمار افزایش ده برابری این زنان مبتلا به ایدز را اعلام کرده  است که ما از وزارت بهداشت درخواست داریم ضمن ارائه آمار دقیق، برای جلوگیری از این وضعیت اسفناک و حل آن با متولیان دیگر چاره بیندیشند زیرا بیماری هایی که از راه جنسی منتقل می شود تنها به یک علت ختم نمی شود و دارای چندین فاکتورهستند.

وی با تاکید بر اینکه این آسیب اجتماعی با بخش نامه از سوی مجلس و دیگر سازمان ها درست نمی شود افزود: 40 سال است بعضی از آسیب های اجتماعی تابو و خط قرمز محسوب می شوند نباید اجازه بدهیم این اشتباهات دوباره تکرار شوند. جامعه و مدیریت فرهنگی و اجتماعی با نفی چنین اتفاقاتی روابط زیرزمینی  و پر خطر را دامن می زند و آنها را  به داشتن روابط جنسی ناسالم و مراقبت نشده تشویق می کند.

ناهید خداکرمی در ادامه بیان کرد: ما باید اعتراف کنیم اشتباهات زیادی در این زمینه داشته ایم  و هیچ گاه به نیازهای نوجوانان و جوانان واقع بینانه نگاه نکردیم و برای تخلیه انرژی و هیجان های آنان هیچ تفریح و یا راه های جایگزین قرار ندادیم.

او باانتقاد از سیستم حاکم بر مدیریت فرهنگی و اجتماعی گفت: سیستم می خواهد آنجوری که فرهنگ را خود می پسندد به جامعه تزریق کند که این سبب به جود آمدن چندگانگی هویت در میان فرزندانمان شده است. خانواده ها باید در تربیت فرزندانشان مطابق با اتفاقات روز مهارت داشته باشند  و آن ها را قدرتمند پرورش دهند.متاسفانه ما خود مراقبتی را به فرزندانمان آموزش نداده ایم.