معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای یادآور شد: وکلا مکلفند نسخه‌ای از قرارداد وکالت را به همراه وکالتنامه ضمیمه دادخواست کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای با استناد به ماده ۳۲ قانون وکالت به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور یاد آور شد: وکلا مکلفند نسخه‌ای از قرارداد وکالت را به همراه وکالتنامه ضمیمه دادخواست کنند.

ماده ۳۲ قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکلا باید با موکل خود قرارداد وکالت تنظیم و مبادله کنند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند».

معاون اول قوه قضائیه در این بخشنامه خواسته است تا در صورت تخلف وکلا از مفاد ماده ۳۲ و یا تخلف از مواد مصرح در ماده ۳۴ قانون وکالت، قضات اقدام مقتضی را معمول و یا موضوع را به معاونت اول قوه قضائیه اعلام کنند.

بخشنامه اژه ای