معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت: صندوق های صدقات آهنی به تدریج از سطح شهر جمع آوری می شوند.

محمد هادی سیف در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج به تغییر در شیوه پرداخت در صدقات شهروندان اشاره کرد و گفت:یکی از راهبردها  و برنامه های حوزه مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) جایگزین کردن شیوه های پرداخت آسان و مدرن صدقات است.طراحی وب کیوسک ها که دارای منوی انتخاب نوع کمک خیرین است از تحولات این حوزه به شمار می رود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد افزود: در این منو خیرین می توانند به راحتی انتخاب کنند که نوع کمکشان در چه حوزه ای از حوزه های مسکن، فرهنگی و آموزشی، بهداشت و درمان، جهیزیه، اشتغال و کارآفرینی، طرح اکرام محسنین و یا صدقات روزانه و رایج خواهد بود.

وی بااشاره به نصب وب کیوسک ها در معابر عمومی به جای صندوق صدقات آهنی در ماه رمضان تاکید کرد:قرار است رونمایی این کیوسک ها در جشن رمضان اتفاق بیفتد و حدود 20  وب کیوسک به صورت آزمایشی در مرحله اول در سطح شهر نصب شود تا نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شوند.

محمد هادی سیف در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار شروع به کار این وب کیوسک ها اپلیکیشن پرداخت صدقات روزانه نیز راه اندازی می شود که خیرین می توانند با نصب آن در تلفن همراه خود و دریافت کد شناسه به راحتی صدقات خود را پرداخت کنند.

همچنین تلفن گویای7355 نیز آماده دریافت صدقات و وجوهات خیرین به صورت تلفنی خواهد بود.