برگه‌ های رای برای انتخاب شهردار تهران با دستور محسن هاشمی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  با دستور محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران برگه‌ های رای برای انتخاب شهردار تهران در ساعت 9:33 امروز صبح میان اعضا توزیع شد تا از میان  آقایان سمیع الله حسینی مکارم و محمد علی افشانی یکی به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.