با وجود اعلام انصراف انصاری لاری از نامزدی شهرداری شهر تهران، محسن هاشمی بر حضور وی در جلسه فردا تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، یک منبع آگاه در شورای شهر تهران در خصوص جلسه فردا برای بررسی نامزدهای شهرداری گفت: علی رغم کناره گیری محمد ابراهیم انصاری لاری از نامزدی شهرداری، محسن هاشمی تاکید دارد وی هنوز از نظر ما کاندید محسوب می شود و باید قانونا فردا (یکشنبه) در جلسه حضور یابد.

این منبع آگاه تصریح کرد: حضور سایر نامزدهای شهرداری از جمله محمود حجتی، وزیر کشاورزی کنونی دولت، به وقت خود باقی است.