مشکل سامانه خرید طرح ترافیک برای متقاضیان برطرف شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سامانه خرید طرح ترافیک که امروز صبح با مشکل مواجه شده بود برطرف شد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه حساب شهروندی، به نشانی my.tehran.ir نسبت به خرید طرح ترافیک اقدام کنند.