کیفیت هوای تهران در حال حاضر با شاخص 69 در وضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج،  وضعیت کیفی هوای تهران، امروز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

لازم به ذکر است کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته با قرار گرفتن بر روی شاخص 57 در وضعیت سالم قرار داشته است.