رئیس کل دادگستری استان تهران از برگراری دو جلسه تحقیق در مورد پرونده ستایش خبر داد و گفت: بخش تحقیقات اعمال منافی عفت پرونده باید در دادگاه انجام شود.

به گزارش خبرنگار موج، غلامحسین اسماعیلیرئیس کل دادگستری استان تهران (رئیس سابق سازمان زندان های کشور) در مورد پرونده کلاهبرداری موسوم به خانزاده، گفت: متعاقب دستور ریاست محترم قوه قضاییه قرار بر این شد هیات شعبه پرونده را مورد بازنگری قرار دهند. مسایلی که مطرح شد به صورت یک‌جانبه از سوی برخی از شکات پرونده بود، دستور قادر شد که هیات شعبه پرونده را ملاحظه کنند و اگر لازم بود تامین صادره برای فرد تشدید شود نسبت به آن انجام شود، دستورش برای شعبه صادر شده است اما لازمه امر مطالعه پرونده و احضار فرد برای که بتوانند تصمیم جدیدی بگیرند. اسماعیلی افرود: این متهم فراری نیست اما در مورد تعداد شاکیان عدد آن مشخص نیست. رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج در مورد پرونده ستایش گفت: در پرونده ستایش  دو جلسه تحقیق در مورد بخش اول آن برگزار شده است، یک بخش درباره قتل است و بخش دیگر در مورد اعمال منافی عفت است.در بخش منافی عفت دادسرا مجاز به انجام تحقیق اولیه نبوده است چون خود دادگاه باید راسا همه تحقیقات را انجام دهد و الان تحقیقات اولیه طی دو جلسه انجام شده و باز هم ادامه دارد. اسماعیلی در مورد پرونده کرسنت که به تازگی در شعبه شش ارجاع شده است اظهارنظر نکرد.