معاون استاندار تهران از ساخت دو بیمارستان در شهر ری تا پایان سال ۹۶ خبر داد و گفت: تعداد بیمارستان ها در شهر ری نسبت به جمعیت خانوار بسیار کم است.

هدایت الله جمالی پور در گفتگو با سارا حبیب الهی خبرنگار خبرگزاری موج، در مورد کمبود بیمارستان در شهری ری اظهار داشت: تعداد بیمارستان ها در شهر ری نسبت به جمعیت خانوار بسیار کم است.

وی با بیان اینکه شهری ری از ۵ استان بزرگ تر است، تصریح کرد: به لحاظ وسعت شهر ری اولین شهرستان استان تهران محسوب می شود و به لحاظ سیاسی هم بزرگترین شهرستان است که ۵ بخش دارد.

فرماندار شهر ری افزود: مذاکراتی با دولت انجام داده‌ایم که دو بیمارستان تا پایان سال ۹۶ ساخته شود تا بتوانیم جایگزین بیمارستان‌های فیروزآبای و هفت تیر کنیم.