آزمون های علوم پزشکی به سمت الکترونیک شدن پیش رفته است و در سال 97 آزمون های پیش کارورزی دانشجویان پزشکی به صورت الکترونیک برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج،  امسال 38 آزمون کشوری در حوزه علوم پزشکی و کشوری برگزار می شود.

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) روز 8 آذر ماه 97 برگزار می شود.

همچنین زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE روز 15 آذر ماه 97 است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج