آتش سوزی ساختمان تعاونی شهری و روستایی مصدومی نداشت.

به گزارش خبرگزاری موج، آتش سوزی ساختمان تعاونی شهری و روستایی در خیابان ولی عصر مهار شد.

سرهنگ کارخانه سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: طبقه های پنجم و ششم ساختمان تعاونی شهری و روستایی واقع در تقاطع ولی عصر و زرتشت که ساعتی قبل دچار حریق شد، مصدومی نداشت.

با توجه به اداری بودن ساختمان و عدم حضور کارمندان، عوامل آتش نشان با شکاندن شیشه های ساختمان وارد محل شدند و به اطفا حریق پرداختند.

آتش کاملا اطفا گردید و علت حادثه دست بررسی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج