معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: در سال گذشته تعامل و ارتباط بسیار خوبی بین نمایندگان مجلس و این دانشگاه برقرار بود و این تعامل در سال 97 نیز در اولویت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا منادی گفت: این معاونت توانست در رفع مشکلات مطرح‌ شده از سوی مردم به نمایندگان مجلس موفقیت های خوبی به دست آورد.

وی افزود: هماهنگی و همکاری بسیار بالا بین معاونت های دانشگاه آزاد اسلامی از جمله فرهنگی دانشجویی، آموزشی، پژوهشی، توسعه مدیریت و منابع و... باعث شد معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی توفیق بسیار خوبی در اجابت درخواست مردم برای مسائل آموزشی داشته باشد.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به فعالیت های این معاونت در سال گذشته گفت: در حوزه قوانین، قانون تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی با عضویت سه نفر (شامل یک نفر از وزارت علوم، یک نفر از دانشگاه آزاد اسلامی و یک نفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی)، با همکاری معاونت قوانین مجلس تثبیت شد و در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی برای تصویب رشته های خود مشکلی ندارد.

منادی با تاکید بر ارتباط مثبت نمایندگان مجلس، هیات رئیسه مجلس، کمیسیون آموزش و کمیسیون بهداشت و درمان با معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: یکی از برنامه های سال 97 استمرار این تعامل خوب است. همچنین تصویب قوانین آموزشی در راستای اعتلای هرچه بیشتر دانشگاه آزاد اسلامی یکی از اولویت های این معاونت خواهد بود.

وی با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه مردمی است، گفت: این فرمایش گرانقدر سرلوحه کار معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: معاونت امور مجلس دانشگاه همواره برای حل مشکل مراجعان و مردم آماده است و برای پیشبرد امور اداری و آموزشی آنها پیش قدم است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج