سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد رضا ثلاث، از دقایقی پیش در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد ثلاث راننده اتوبوس حادثه خیابان پاسداران به ریاست قاضی کشکولی و با حضور مستشاران وی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

در جلسه هفته گذشته و پس از تقاضای وکیل تعیینی محمد ثلاث مبنی بر استمهال برای خواندن پرونده و موافقت قاضی،  امروز برای رسیدگی به پرونده تعیین وقت شد.

در جلسه اول که به قرائت کیفرخواست اختصاص داشت، نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه محمد ثلاث را قرائت و خواستار مجازات اشد برای وی شد.

محمد ثلاث نیز در دفاعیات خود قتل سه مامور نیروی انتظامی را پذیرفت.

قرار است در جلسه امروز آخرین دفاعیات متهم اخذ شود.

طبق قانون، قضات رسیدگی کننده پس از ختم دادرسی یک هفته فرصت دارند نسبت به صدور حکم اقدام کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج