رییس سازمان زندان های کشور گفت: جلسه شهرداری و سازمان زندان ها برای تبدیل زندان اوین به پارک هفته آینده با حضور کارشناسان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار موج، اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران گفت: جلسه مشترک شهردار تهران و رییس سازمان زندان ها هفته آینده با موضوع انتقال زندان اوین برگزار می شود. هر دو طرف کارشناسان خود را معرفی کرده اند. وی در مورد انتقال زندان ها گفت: بر اساس مصوبه سال ۹۰ باید ۸ زندان منتقل شوند که ۵۵ میلیارد تومان اعتبار از طریق فروش هلدینگ خلیج فارس در بورس تامین می شد که تا الان بودجه ای نیامده است. وی در مورد پابند های الکترونیکی هم گفت: طرح پایلوت اولیه ایراد داشت و حالا نمونه های جدید در حال اجراست.