در صورت پافشاری نجفی بر استعفا پیروز حناچی سرپرستی شهرداری تهران را به عهده خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، شنیده های حاکی از آن است که در صورت پافشاری نجفی بر استعفا پیروز حناچی سرپرستی شهرداری تهران را به عهده خواهد گرفت.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج